Z našej histórie

V roku 1994 sme v Banskej Štiavnici vybudovali prevádzku na hydrotermickú úpravu
bukových prírezov technológiou tlakového parenia.

Tlakové parenie sa robí v tlakovej nádobe valcového tvaru z nehrdzavejúcej ocele.
Zdrojom tepla pre proces parenia je sýta para o tlaku p=0,36 Mpa.

Proces parenia dreva v tlakovej nádobe je riadený automatickou reguláciou a prebieha
v tzv. trojstupňovom režime. Cyklus parenia prírezov v závislosti od hrúbky prírezov,
účelu parenia a teploty sýtej pary, trvá 6 až 7 hodín.

Parením bukového dreva sýtou parou pri vyššom tlaku sa výraznejšie menia vlastnosti
bukového dreva, než je tomu pri parení parovzdušnou zmesou v atmosfére. Zo zmien
modifikujúcich úžitkové vlastnosti majú najväčší význam zmeny:
- farby
- mechanických vlastností

Ročne sa v tejto prevádzke spracuje až 1800 m3 prírezov
najrozličnejších rozmerov.

Podľa požiadaviek zákazníkov hydrotermicky upravené prírezy
technicky sušíme na požadovanú vlhkosť.

 

 

 

 

© 2006 Sundermann s.r.o. Všetky práva vyhradené. Opavská 10, 831 01 Bratislava
Website by g31d creative